Wykładowcy

"Licówki? Bonding? Preparacja? - wytyczne dla praktyki stomatologicznej"

maciej-close-meeting.png

MACIEJ ŻAROW

Stomatologia estetyczna osiąga swoje apogeum w historii tej
dyscypliny medycznej. Pacjenci chcą coraz bielsze i ładniejsze zęby… obserwuje się nieustanny trend w kierunku bycia młodszym, który przenosi się też do naszych gabinetów.Prowadzi to do tego, iż większość z pacjentów chciałoby, aby zęby były jeszcze dłuższe…

Decyzje projektowe i ich konsekwencje: zrozumienie różnych warstw danych; zapoznanie się z opcjami i ograniczeniami.
Interdyscyplinarny pojedynczy projekt: mapa leczenia skonsolidowana we wstępnym projekcie w celu ułatwienia prawdziwego interdyscyplinarnego planowania i realizacji leczenia…

Decyzje projektowe i ich konsekwencje: zrozumienie różnych warstw danych; zapoznanie się z opcjami i ograniczeniami.
Interdyscyplinarny pojedynczy projekt: mapa leczenia skonsolidowana we wstępnym projekcie w celu ułatwienia prawdziwego interdyscyplinarnego planowania i realizacji leczenia…

"Przewidywalne podejście do estetyki: jak zwiększyć liczbę rozwiązań estetycznych i sprawić, by dentysta i pacjenci byli zadowoleni, stosując cyrkon nowej generacji w połączeniu z technologią cyfrową"

DANIELE RONDONI-passe-png

DANIELE RONDONI

W pierwszej części zostaną przeanalizowane różnice i właściwości tlenku cyrkonu nowej generacji, przede wszystkim podkreślając znaczenie procedury wpływającej na właściwości tlenku cyrkonu. Ponadto prelegent przedstawi nowe podejście, które pomoże w bardzo łatwy sposób stworzyć przewidywalną estetykę w produkcji uzupełnień protetycznych…

Polska Akademia Stomatologii Estetycznej