MACIEJ ŻAROW

"Licówki? Bonding? Preparacja? - wytyczne dla praktyki stomatologicznej"

Stomatologia estetyczna osiąga swoje apogeum w historii tej
dyscypliny medycznej. Pacjenci chcą coraz bielsze i ładniejsze zęby… obserwuje się nieustanny trend w kierunku bycia młodszym, który przenosi się też do naszych gabinetów.Prowadzi to do tego, iż większość z pacjentów chciałoby, aby zęby były jeszcze dłuższe…

Stomatologia estetyczna osiąga swoje apogeum w historii tej dyscypliny medycznej. Pacjenci chcą coraz bielsze i ładniejsze zęby… obserwuje się nieustanny trend w kierunku bycia młodszym, który przenosi się też do naszych gabinetów.Prowadzi to do tego, iż większość z pacjentów chciałoby, aby zęby były jeszcze dłuższe… 

Popularność tzw. „Bondingu” czyli licówek kompozytowych spowodowała, iż pacjenci nie bardzo zdając sobie sprawę, czym jest bonding, wymagają od swojego lekarza dentysty wykonania takiej terapii.

Jakie są wskazania do licówek porcelanowych, a jakie do bondingu ?

Jakie są przeciwskazania?

Czy musimy preparować twarde tkanki zęba w przypadku tych terapii?

Jak powinno się przygotować pacjenta pod względem funkcjonalnym,
aby terapie te były przewidywalne?

W czasie wykładu przedstawione zostaną wytyczne dla praktyki
stomatologicznej dotyczące licówek porcelanowych i bondingu wraz z wieloma
przypadkami klinicznymi — mniej i bardziej kompleksowymi.

CV Dr n. med. Maciej Żarow

Dr n. med. Maciej Żarow ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie, Węgry (1995). W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Ocena pośrednich wypełnień kompozytowych w przypadku znacznego zniszczenia zębów bocznych”. W 2005 roku ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu). Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist, z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester, gdzie prowadził prace w zakresie mostów adhezyjnych oraz od-budowy zębów po leczeniu endodontycznym.

 

Jest autorem ponad 100 prac ogłoszonych drukiem. Od wielu lat jest wykładowcą na kongre-sach naukowych w Polsce i zagranicą, w tym dla programów podyplomowych master z Endo-doncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Chieti (Włochy). W latach 2012- 2016 redaktor naczelny czasopi-sma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Członek rady naukowej następujących czasopism: Stomatology Edu Journal, Endodontology, Official publication of Indian Endodontic Society (IES), Medical Tribune Stomatologia, Endodoncja w praktyce, Asysta dentystyczna, Magazyn Stomatologiczny (2005-2011). Od roku 2020 redaktor naczelny czasopisma Kwintesencja dla lekarzy stomatologów.

 

Autor książki ”Endoprotetyka – przewodnik dla praktyki” (wydanej w językach: polski, angiel-ski, rosyjski, chorwacki, chiński, francuski) oraz książki „Licówki” wydanej w języku polskim (Wyd. Quintessence Int) i w języku angielskim (2022).

 

Honorowy członek włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italia-no”. Członek aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Certyfikowany członek European Society of Cosmetic Dentistry (od 2019 roku), członek zarządu ESCD oraz koordynator ds/ działalności międzynarodowej.  Absolwent curriculum edukacyjnego dr Johna Koisa w Seattle (2012-2019). W roku 2020 uzyskał tytuł mentora Kois Center.

Polska Akademia Stomatologii Estetycznej