dr n. med.

Bartosz Cerkaski

Członek Aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

Jest ekspertem, nauczycielem i trenerem w zakresie klinicznej stomatologii cyfrowej, estetycznej i funkcjonalnej stomatologii rekonstrukcyjnej, implantologii, mikroendodoncji, cyfrowego projektowania i planowania leczenia oraz fotografii stomatologicznej.

Członek Zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) i Vice-prezydent w latach 2014-2016. Członek Założyciel Digital Dentistry Society Polska. Certyfikowany Instruktor Digital Smile Design z prestiżową nagrodą The Best DSD Instructor 2018 Award. Jedyny lekarz z Polski w Światowej grupie Key Opinion Leader for DSD Invisalign Collaboration tworzącej i rozwijającej protokoły leczenia ortodontycznego w oparciu o estetykę twarzy.

Fundator Akademii DSD oraz dyrektor medyczny i założyciel i Kierownik Medyczny Kliniki EndoEstetica oraz Centrum Edukacyjnego DentalSkills. Absolwent i Doktor nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Asystent w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii. Autor prac naukowych, autor i koordynator programu zajęć endodoncji przedklinicznej prowadzonych na Oddziale Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla studentów polsko- i anglojęzycznych. Badania Epidemiologiczne dla WHO.

Staż naukowo-szkoleniowy w Dptm of Endodontics University of Michigan, AnnArbor, USA.. Curriculum Implantologiczne Uniwersytet we Frankfurcie. Członek Rady Programowej Czasopisma PTE Endodoncja.pl, Endodoncja w Praktyce i Editorial Board magazynu Roots – International Magazine of Endodontology oraz Digital Dentistry. Członek American Association of Endodontists, European Society of Endodontology, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej.