1. Zapoznać się ze statutem i regulaminem stowarzyszenia (www.pase.org.pl)

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, na którym należy uzyskać podpisy dwóch członków aktywnych PASE, którzy staną się członkami wprowadzającymi.