Kim jesteśmy?

Polska Akademia Stomatologii Estetycznej powstała w październiku 2003 roku. Pasja kilku lekarzy, którzy jako Członkowie Założyciele powołali do życia PASE, do dnia dzisiejszego zaraża kolejne pokolenia kończące wydział stomatologii. Celem Akademii jest wspieranie dążenia do doskonałości w stomatologii estetycznej. Chcemy mieć wpływ na kształtowanie liderów w dentystyce polskiej. Pokazujemy że aby zbliżyć się do perfekcji natury potrzebujemy interdyscyplinarnej komunikacji i współpracy w zespole lekarz – technik. Nasze warsztaty i konferencje podnoszą poprzeczkę bardzo wysoko – zaproszeni wykładowcy to liderzy i mentorzy światowej stomatologii.

Staramy się, żeby członkowie PASE będąc elitą zawodową byli też przykładem najwyższych standardów etycznych. Bardzo ważna dla nas, poza rozwojem własnym, jest edukacja – staramy się systematyzować procedury i propagować sprawdzone i przewidywalne metody leczenia.

Zapraszamy wszystkich dla których stomatologia jest pasją, a estetyka nieodzownym jej elementem. W dokumentach do pobrania zamieszczamy Statut PASE, który pozwoli zapoznać się ze strukturą organizacji oraz regulamin określający prawa i obowiązki członków.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi PASE – udostępniamy formularz członkowski, który należy poprzeć dwoma podpisami Członków Aktywnych PASE.