prof. dr hab. n. med.

Piotr Fudalej

Członek Honorowy Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

 • lekarz, stomatolog, specjalista ortodonta
 • badacz, naukowiec
 • wykładowca, promotor
 • profesor Uniwersytetu w czeskim Ołomuńcu
 • profesor Uniwersytetu w szwajcarskim Bernie
 • profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prezydent-elekt Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego
 • członek wielu organizacji branżowych: American Association of Orthodontists, American Cleft Palate-Craniofacial Association, International Association for Dental Research
 • członek Rady Naukowej Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
 • członek zarządu Digital Dentistry Society Poland
 

Ścieżka zawodowej kariery prof. Piotra Fudaleja

Życiowym i zawodowym mottem prof. Piotra Fudaleja jest powiedzenie – ”Ja nie cierpię nie wiedzieć” i dlatego z takim zaangażowaniem zdecydował się na niełatwą ścieżkę naukowca, badacza i klinicysty. Łączenie pracy badawczej z codzienną pracą klinicysty jest trudne. Tym bardziej, że aktywności profesora związane są z obecnością w kilu krajach. To właśnie dzięki upartej pogoni za wiedzą w 1986 roku zdobywa I miejsce Olimpiady Biologicznej. Poza prestiżem, jako jedyny spośród kilkuset osób otrzymał indeks Akademii Medycznej w Warszawie bez egzaminów wstępnych. Studia te (1986-1991) ukończył jako jeden z najlepszych studentów na roku. Ponieważ „nie znosi nie wiedzieć”, kontynuował edukację na wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1990-1992). Za wszelką cenę chciał zostać ortodontą, ale w Polsce dostanie się na specjalizację z ortodoncji okazało się zadaniem niemożliwym. Dlatego studia specjalizacyjne z ortodoncji (1996-1998) kończy na University of Washington w USA.

Specjalizacja z ortodoncji

Ukończenie specjalizacji w Seattle było niewątpliwie kamieniem milowym w rozwoju kariery profesora. W tamtym czasie dla mieszkańca zmieniającej się Europy Środkowo-Wschodniej, dostanie się na specjalizację do guru ortodoncji, jakim był nieodżałowany Vincent Kokich, było wielkim wyróżnieniem oraz szansą na zawodowy rozwój. To był początek mozolnie, lecz dość szybko rozwijającej się kariery naukowej, której poszczególne przystanki zlokalizowane zostały w najbardziej prestiżowych ośrodkach naukowych w dziedzinie ortodoncji. Już w 1999 roku prof. Piotr Fudalej bronił z wyróżnieniem pracę doktorską, w której podjął się analizy stabilnością efektów leczenia ortodontycznego w kontekście przyczyny wykrzywiania się zębów wiele lat po leczeniu.

W latach 2004-2010 w Instyucie Matki i Dziecka w Warszawie dr n. med. Piotr Fudalej zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy. Z Warszawy przeniósł się do holenderskiego Nijmegen, gdzie w latach 2010-2012 pracował na Radbound University Nijmegen Medical Centre, prowadząc badania a także wykłady i zajęcia.

Warszawa, Ołomuniec, Berno … i Kraków

Prowadząc w tym czasie wiele badań naukowych, bronił w 2011 r. drugą pracę doktorską, a rok później rozprawę habilitacyjną w Czechach, gdzie jest wykładowcą. W tym okresie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Berneńskim gdzie objął stanowisko dyrektora-koordynatora ds. badań klinicznych. W roku 2016 otrzymał z rąk Prezydenta Republiki Czeskiej nominację profesorską. Jest obecnie jedynym nieemerytowanym profesorem ortodoncji w Czechach. W marcu 2019 roku został również profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. Piotr Fudalej jest autorem lub współautorem ponad dziesiątek publikacji naukowych, a wyniki swoich badań prezentował w kilkunastu miastach na 4 kontynentach (Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej). Obecnie prowadzi projekty naukowe w Szwajcarii, Holandii, Czechach i Polsce, a wspólnie z dr Ewą Węgrodzką analizuje metody oceny estetyki twarzy. Tematyka badań podjętych przez prof. Piotra Fudaleja:

 1. Recesje dziąsłowe a leczenie ortodontyczne.
 2. Stabilność leczenia ortodontycznego.
 3. Trój- i czterowymiarowa (3D i 4D) wizualizacja twarzy – zastosowanie w ocenie wyników leczenia.
 4. Tkanka bliznowata w okolicy podniebienia jako główny czynnik zaburzający wzrost szczęki u dzieci z wadą rozszczepową.

Jako klinicysta w obecnym czasie poświęca najwięcej uwagi na implementację najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do protokołów postępowania w terapiach ortodontycznych. Zdaniem profesora Fudaleja “cyfrowa ortodoncja jest wyzwaniem, jest ułatwieniem, jest koniecznością i jest zobowiązaniem w stosunku do pacjentów, aby proces leczenia był optymalny i przyjazny, a efekty terapeutyczne przewidywalne i długoterminowe!”

Publikacje naukowe

 1. Fudalej P, Artun J. Mandibular growth rotation effects on post-retention stability of mandibular incisor alignment. Angle Orthodontist 2007;77:199-205
 2. Fudalej P, Kokich V, Leroux B. Determining the cessation of vertical growth of craniofacial structures to facilitate placement of single-tooth implants Am J Orthod Dentofacial Orthop Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2007 Apr;131(4 Suppl):S59-67
 3. Obłoj B, Fudalej P*, Dudkiewicz Z. Cephalometric standards of Polish 10-year-olds with normal occlusion. Angle Orthod 2008;78:262-269
 4. Fudalej P. Long-term changes of the upper lip position relative to incisal edge. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;133:204-209
 5. Fudalej P, Obłoj B, Dudkiewicz Z , Hortis-Dzierzbicka M. Mandibular morphology and spatial position following one-stage simultaneous repair of the complete unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J 2008;45:272-277
 6. Fudalej P, Rothe L, Bollen AM. Effects of post-treatment growth potential measured with CVM method on relapse of incisor alignment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;134:238-244
 7. Fudalej P. Is post-adolescent anterior mandibular growth rotation a risk factor of incisor relapse in males? Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;134:245-250
 8. Fudalej P, Obłoj B, Miller-Drabikowska B, Samarcew-Krawczak A, Dudkiewicz Z. Midfacial growth in a consecutive series of preadolescent children with complete unilateral cleft lip and palate following a one-stage simultaneous repair. Cleft Palate-Craniofac J 2008;45:667-673
 9. Fudalej P, Hortis-Dzierzbicka M, Obłoj B, Miller-Drabikowska B, Samarcew-Krawczak A, Dudkiewicz Z, Romanowska A. Treatment outcome after one-stage repair in children with complete unilateral cleft lip and palate assessed with the GOSLON yardstick. Cleft Palate-Craniofac J 2009;46:374-380
 10. Fudalej P, Katsaros C, Bongaarts C, Dudkiewicz Z, Kuijpers-Jagtman AM. Nasolabial esthetics in children with complete unilateral cleft lip and palate after 1- versus 3-stage treatment protocols J Oral Max Surg 2009;67:1661-1666
 11. Fudalej P, Hortis-Dzierzbicka M, Dudkiewicz Z, Semb G. Dental Arch Relationship in Children With Complete Unilateral Cleft Lip and Palate Following Warsaw (One-Stage Repair) and Oslo Protocols. Cleft Palate-Craniofac J 2009; 46: 648-653
 12. Fudalej P, Bollen AM. Effectiveness of the Cervical Vertebral Maturation method to predict post-peak circumpubertal growth of the craniofacial structures. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;137:59-65
 13. Fudalej P, Surowiec Z, Offert B, Dudkiewicz Z, Katsaros C. Craniofacial morphology in complete unilateral cleft lip and palate patients consecutively treated with one-stage repair of the cleft. J Craniofac Surg 2010;21:1468-1473
 14. Fudalej P, Bollen A-M, Hujoel IA. Relapse of mandibular incisor alignment is not associated with total mandibular rotation. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;138:392e1-392e7
 15. Fudalej P, Katsaros C, Bongaarts C, Dudkiewicz Z, Kuijpers-Jagtman AM. Dental arch relationship in children with complete unilateral cleft lip and palate following 1- vs. 3-stage treatment protocols. Clin Oral Investig 2011;15:503-510.
 16. Fudalej P, Janiszewska-Olszowska J, Wedrychowska-Szulc B, Katsaros C. Early bone-grafting has a negative effect on dimensions of the maxillary dental arch of pre-school children with CUCLP. Orthod Craniofac Res 2011;14:51-57
 17. Fudalej P, Dragan M, Wędrychowska-Szulc B: Prediction of the outcome of orthodontic treatment of Class III malocclusion – a systematic review. Eur J Orthod 2011;33:190-197
 18. Fudalej P, Antoszewska J. Are orthodontic distalizers reinforced with the temporary skeletal anchorage devices (TSADs) effective? A systematic review. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139:722-729
 19. Hortis-Dzierzbicka M, Radkowska E, Fudalej P*. Speech outcomes in 10-year-old children with complete unilateral cleft lip and palate after one-stage lip and palate repair in the first year of life. J Plast Rec Aesth Surg 2012;65:175-81
 20. Fudalej P, Katsaros C, Dudkiewicz Z, Offert B, Piwowar W, Kuijpers M, Kuijpers-Jagtman AM. Dental arch relationships following palatoplasty for cleft lip and palate. J Dent Res 2012;91:47-51
 21. Latief BS, Lekkas C, Schols JGHJ, Fudalej PS, Kuijpers MAR. Width and elevation of the palatal shelves in unoperated adults with UCLP and BCLP. J Anat 2012;220:263-270
 22. Fudalej P, Katsaros C, Hozyasz KK, Borstlap WA, Kuijpers-Jagtman AM. Nasolabial symmetry and aesthetics in children with complete unilateral cleft lip and palate. Br J Oral Maxillofac Surg 2012 Oct;50(7):621-5
 23. Nada R, Fudalej PS, Berge SJ, Mostafa YA, Kuijpers-Jagtman AM. Three-dimensional prospective evaluation of tooth borne and bone borne surgically assisted rapid maxillary expansion. J Cranio-Maxillo-Facial Surg. J Cranio Maxill Surg. 2012;40:757-62
 24. Pazera P, Fudalej PS, Katsaros C. A severe complication of bonded mandibular lingual retainers. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2012 Sep;142(3):406-9
 25. Offert B, Pazera P, Janiszewska-Olszowska J, Hozyasz K, Katsaros C, Fudalej PS*. Dental arch relationship in 5-year-olds with complete unilateral cleft lip and palate after early alveolar bone-grafting. Orthod Craniofac Res 2012;15:117-23
 26. Fudalej P, Katsaros C, Dudkiewicz Z, Berge S, Kuijpers-Jagtman AM. Cephalometric outcome of two types of palatoplasty in complete unilateral cleft lip and palate. Br J Oral Maxillofac Surg 2013 Mar;51(2):144-148
 27. Renkema AM, Fudalej PS*, Renkema A, Bronhorst E, Katsaros C. Gingival recessions and the change of inclination of mandibular incisors during orthodontic treatment. Eur J Orthod 2012 Aug 21. [Epub ahead of print]
 28. von Böhl M, Ren Y, Fudalej PS, Kuijpers-Jagtman AM. Pulpal reactions to orthodontic force application in humans: a systematic review. J Endod. 2012;38:1463-9.
 29. Offert B, Janiszewska-Olszowska J, Dudkiewicz Z, Brudnicki A, Katsaros C, Fudalej PS*. Facial esthetics in children with unilateral cleft lip and palate 3 years after alveolar bonegrafting combined with rhinoplasty between 2 and 4 years of age. Orthod Craniofac Res. 2013 Feb;16(1):36-43.
 30. Renkema AM, Fudalej PS*, Renkema A, Kiekens R, Katsaros C. Development of labial gingival recessions in orthodontically treated patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013 Feb;143(2):206-12.
 31. Urbanova W, Brudnicki A, Bronkhorst EM, Strydom H, Katsaros C, Fudalej PS*. Nasolabial esthetics correlates poorly with craniofacial skeletal symmetry in unilateral cleft lip and palate. J Pl Rec Aesth Surg 2013 Jan;66(1):e1-7.
 32. Strydom H, Pandis N, Katsaros C, Curatolo M, Fudalej PS*. Non-pharmacological interventions for alleviating pain during orthodontic treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12 . Art. No.: CD010263. DOI: 10.1002/14651858.CD010263
 33. Budner M, Ługowska I, Sawicka E, Fudalej PS, Hozyasz KK. C14 and C16 acylcarnitines in newborns with orofacial clefts. Prz Gastroenterol 2012;7:276-280.
 34. Budner M, Surowiec Z, Fudalej PS, Hozyasz KK. Whole blood 3-hydroxyisovalerylcarnitine as a risk factor for orofacial clefts. Arch Oral Biol. 2013 Feb 5. [Epub ahead of print]
 35. Kloukos D, Fudalej PS, Sequeira-Byron P, Katsaros C Maxillary distraction osteogenesis versus orthognathic surgery for cleft lip and palate patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD010403. DOI: 10.1002/14651858.CD010403
 36. Renkema AM, Fudalej PS*, Renkema A, Kiekens R, Katsaros C. Gingival labial recessions in orthodontically treated and untreated individuals: a case – control study. J Clin Perio 2013;40:631-7. doi: 10.1111/jcpe.12105.
 37. Xi T1, van Loon B, Fudalej P, Bergé S, Swennen G, Maal T. Validation of a novel semi-automated method for three-dimensional surface rendering of condyles using cone beam computed tomography data. Int J Oral Maxillofac Surg. 2013;42:1023-9. doi: 10.1016/j.ijom.2013.01.016.
 38. Pisula E, Lukowska E, Fudalej PS*. Self-esteem, coping styles, and quality of life in polish adolescents and young adults with unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J. 2014;51:290-9. doi: 10.1597/13-002.
 39. Brudnicki A, Bronkhorst EM, Nada R, Dudkiewicz Z, Kaminek M, Katsaros C, Fudalej PS*. Nasolabial appearance after two palatoplasty types in cleft lip and palate. Orthod Craniofac Res. 2014;17:124-31. doi: 10.1111/ocr.12039.
 40. Kuijpers MA, Chiu YT, Nada RM, Carels CE, Fudalej PS. Three-dimensional Imaging Methods for Quantitative Analysis of Facial Soft Tissues and Skeletal Morphology in Patients with Orofacial Clefts: A Systematic Review. PLoS One. 2014;9(4):e93442. doi: 10.1371/journal.pone.0093442.
 41. Hortis-Dzierzbicka M, Radkowska E, Stecko E, Fudalej PS*. Speech outcome following early one-stage repair of complete unilateral cleft lip and palate – a comparison of three methods of the hard palate closure. J Oral Rehab 2014 Nov;41(11):809-15
 42. de Waard O, Rangel FA, Fudalej PS, Bronkhorst EM, Kuijpers-Jagtman AM, Breuning KH. Reliability, reproducibility and accuracy of linear measurements on CBCT derived dental models compared with digital dental casts. Am J Orthod Dentofac Orthop 2014 Sep;146(3):328-36.
 43. Renkema AM, Navratilova Z, Mazurova K, Katsaros C, Fudalej PS*. Gingival labial recessions and the post-treatment proclination of mandibular incisors. Eur J Orthod. 2014 Dec 5. pii: cju073. [Epub ahead of print]
 44. Predko-Engel A, Kaminek M, Langova K, Kowalski P, Fudalej PS. Reliability of the cervical vertebrae maturation (CVM) method. Bratisl Med J. 2015;116(4):222-6.
 45. Kocher K, Kowalski P, Kolokitha OE, Katsaros C, Fudalej PS. Judgment of Nasolabial Esthetics in Cleft Lip and Palate Is Not Influenced by Overall Facial Attractiveness. Cleft Palate Craniofac J. 2016 May;53(3):e45-52.
 46. Fudalej PS*, Wegrodzka E, Semb G, Hortis-dzierzbicka M. Cephalometric outcome following a one-stage (Warsaw) and two-stage (Oslo) treatment protocols of UCLP. J Craniomaxillofac Surg. 2015 Sep;43(7):1224-31.
 47. Convens JM, Kiekens RM, Kuijpers-Jagtman, Fudalej PS*. Stability of Le Fort I maxillary inferior repositioning surgery with rigid internal fixation. A systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2015 May;44(5):609-14.
 48. Engel T, Renkema AM, Katsaros C, Pazera P, Pandis N, Fudalej PS*. The cervical vertebrae maturation (CVM) method cannot predict craniofacial growth in girls with Class II malocclusion. Eur J Orthod. 2015 Feb 8. pii: cju085. [Epub ahead of print]
 49. Kuijpers MA, Desmedt D, Nada RM, Maal T, Fudalej PS, Berge SJ. Regional facial asymmetries in unilateral orofacial clefts. Eur J Orthod. 2015 Feb 19. pii: cju104. [Epub ahead of print]
 50. Stebel A, Desmedt D, Bronkhorst E, Kuijpers MA, Fudalej PS*. Rating nasolabial appearance on three-dimensional images in cleft lip and palate: a comparison with standard photographs. Eur J Orthod. 2015 Apr 21. pii: cjv024. [Epub ahead of print]
 51. Desmedt D, Maal T, Kuijpers MA, Bronkhorst E, Kuijpers-Jagtman AK, Fudalej PS*. Nasolabial Symmetry and Esthetics in Cleft Lip and Palate: Analysis of 3D Facial Images. Clin Oral Investig. 2015 Mar 24. [Epub ahead of print]
 52. Mazurova K, Renkema AM, Navratilova, Katsaros C, Fudalej PS*. No relationship between gingival labial recession and facial type. Eur J Orthod. 2015 Jul 1. pii: cjv042. [Epub ahead of print]
 53. Aarts BE, Convens J, Bronkhorst EM, Kuijpers-Jagtman AM, Fudalej PS*. Cessation of facial growth in subjects with short, average, and long facial types – implications for the timing of implant placement. J Cranio-Maxillofac Surg, accepted
 54. Fudalej SA, Desmedt D, Bronkhorst EM, Fudalej PS*. Comparison of three methods of rating nasolabial appearance in cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J, 2017 Jul;54(4):400-407.
 55. Sabelis AJ. Kuijpers MA, Nada RM, Yu-Ting C, Bronkhorst EM, Kuijpers-Jagtman AM, Fudalej PS*. Rating dental arch relationships with the EUROCRAN index on three different formats in children with unilateral cleft lip and palate. Clin Oral Invest, accepted
 56. Predko-Engel A, Kaminek M, Langova K, Kowalski P, Fudalej PS. Reliability of the cervical vertebrae maturation (CVM) method. Bratisl Lek Listy. 2015;116(4):222-6.
 57. Kaipainen AE, Sieber KR, Nada RM, Maal TJ, Katsaros C, Fudalej PS. Regional facial asymmetries and attractiveness of the face. Eur J Orthod. 2016 Dec;38(6):602-608
 58. van Böhl M, Ren Y, Kuijpers-Jagtman AM, Fudalej PS, Maltha JC. Age-related changes of dental pulp tissue after experimental tooth movement. PeerJ 016 Jan 25;4:e1625. doi: 10.7717/peerj.1625. eCollection 2016
 59. Habegger M, Renkema AM, Bronkhorst E, Fudalej PS, Katsaros C. Orthodontic retention procedures in Switzerland – a survey of general dentists. Eur J Orthod. 2017 Feb;39(1):69-75
 60. Plakwicz P, Fudalej P, Czochrowska EM. Transplant vs implant in a patient with agenesis of both maxillary lateral incisors: A 9-year follow-up. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2016 May;149(5):751-6.
 61. Urbanova W, Klimova I, Brudnicki A, Polackova P, Kroupova D, Dubovska I, Rachwalski M, Fudalej PS. The Slav-cleft – a three-center study of the outcome of treatment of cleft lip and palate. Craniofacial morphology. J Craniomaxillofacial Surg 2016 Nov;44(11):1767-1776.
 62. Bonanthaya K, Shetty PN, Fudalej PS, Rao DD, Bitra S, Pabari M, Rachwalski M. An anatomical subunit based outcome assessment scale for bilateral cleft lip and palate. Int J Oral Maxillofac Surg. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 Aug;46(8):988-992.
 63. Brudnicki A, Sawicka E, Brudnicka R, Fudalej P. Cephalometric comparison of early and late secondary bone grafting in the treatment of patients suffering from unilateral cleft lip and palate. J Craniomaxillofacial Surg 2017 Apr;45(4):479-484.
 64. Mazurova K, Kopp JB, Renkema AM, Katsaros C, Fudalej PS. Gingival recession in mandibular incisors and symphysis morphology – a longitudinal study. Eur J Orthod. 2017 Jun 15. doi: 10.1093/ejo/cjx046.
 65. Padmos J, Fudalej PS, Renkema-Padmos AM. A survey orthodontists regarding orthodontic retention procedures. Am J Orthod Dentofac Osthoped, accepted
 66. Gebistorf M, Mijuskovic M, Pandis N, Fudalej PS, Katsaros C. Gingival recession 10 years after orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofac Osthoped, accepted
 67. Mijuskovic M, Gebistorf M, Pandis N, Renkema AM, Fudalej PS. Tooth wear and gingival recession in 210 subjects – retrospective observational study. Eur J Orthod. 2017 Nov 14. doi: 10.1093/ejo/cjx083
 68. Fleming PS, Strydom H, Katsaros C, MacDonald L, Curatolo M, Fudalej P, Pandis N. Non-pharmacological interventions for alleviating pain during orthodontic treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 23;12:CD010263.
 69. Kloukos D, Fudalej P, Sequeira-Byron P, Katsaros C. Maxillary distraction osteogenesis versus orthognathic surgery for cleft lip and palate patients. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Sep 30;9:CD010403
 70. Fleming PS, Al-Moghrabi D, Pandis N, Fudalej PS. Orthodontic pain: The use of non-pharmacological adjuncts and its effect on compliance. Semin Orthodontics, accepted

Książki i rozdziały

 1. Fudalej P. [Outcome of treament of unilateral cleft lip and palate – inter-centre study] in Polish: Wynik leczenia rozszczepu wargi i podniebienia metodą jednoczasową – porównanie między ośrodkami. Lublin, Bestprint, 2009.
 2. Janiszewska-Olszowska J, Fudalej P. Medical care for patients with oral clefts. Chapter 6th in Contemporary dentistry. Pomorski Uniwersytet Medyczny, 2014
 3. Janiszewska-Olszowska J, Grocholewicz K, Fudalej P. Dental care for patients with oral clefts. Chapter 12th in Contemporary dentistry. Pomorski Uniwersytet Medyczny, 2014
 4. Renkema AM, Fudalej PS. History of orthodontic retention. Chapter in Stability, retention and relapse. Eliades T, Katsaros C, editors. Quintecence 2017
 5. Renkema AM, Katsaros C, Fudalej PS. Effectiveness of fixed retainers. Chapter in Stability, retention and relapse. Eliades T, Katsaros C, editors. Quintecence 2017

Inne publikacje

 1. Fudalej P: Chirurgiczno-ortodontyczne leczenie dorosłego pacjenta ze zgryzem otwartym przednim i stłoczeniami w obu łukach zębowych. Stomatologia Współczesna 1998; 5:359-365.
 2. Fudalej P: Wrodzony brak siekacza górnego – wybór metody leczenia. Ortodoncja Współczesna 2003; 5(3): 64-70.
 3. Fudalej P. Ocena skuteczności prognozowania rotacji żuchwy na podstawie piśmiennictwa. Ortodoncja Współczesna 2004; 2(22): 44-49.
 4. Fudalej P*, Obłoj B, Dudkiewicz Z. Odległa analiza szerokości i długości górnego łuku zębowego u osób z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia. Medycyna Wieku Rozwojowego 2005; 9(4): 781-789.
 5. Fudalej P*, Obłoj B, Dudkiewicz Z. Budowa i położenie żuchwy u osób z całkowitym jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia leczonych metodą jednoetapową. Medycyna Wieku Rozwojowego 2006, X, 3 część II: 875-884.
 6. Fudalej P*, Obłoj B, Dudkiewicz Z. Budowa twarzoczaszki 10-latków z jednostronnym całkowitym rozszczepem wargi i podniebienia leczonych metodą jednoczasową. Medycyna Wieku Rozwojowego 2007; XI (1):45-50.
 7. Fudalej P*, Król Z, Dudkiewicz Z. Cefalometryczna ocena symetrii twarzoczaszki osób z jednostronnym całkowitym rozszczepem wargi i podniebienia leczonych metodą jednoczasową. Medycyna Wieku Rozwojowego 2007 XI (Nr 3, część 1): 255-259.
 8. Fudalej P*, Obłoj B, Miller-Drabikowska B, Samarcew-Krawczak A, Dudkiewicz Z. Cefalometryczna ocena budowy twarzoczaszki dzieci przed okresem pokwitania z jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego. Medycyna Wieku Rozwojowego 2007; XI (Nr 3, część 1): 247-253.
 9. Fudalej P. Wybrane metody leczenia ortodontycznego doprzednich wad zgryzu. Magazyn Stomatologiczny 2007; XVII (11):20-24.
 10. Fudalej P*, Chrostowska E, Maciejewska A. Próba oceny metody Nolli oraz Demirjiana do określania indywidualnego wieku zębowego dzieci z prawidłową budową części twarzowej czaszki. Czasopismo Stomatologiczne 2007, LX (11): 741-751.
 11. Fudalej P. Rokowanie dotyczące skuteczności ortodontycznego leczenia wad doprzednich – przegląd piśmiennictwa. Czasopismo Stomatologiczne 2007, LX (12):806-814.
 12. Fudalej P*, Obłoj B, Miller-Drabikowska B, Samarcew-Krawczak A, Dudkiewicz Z. Porównanie budowy części twarzowej czaszki u dzieci przed okresem pokwitania z różnymi formami jednostronnego rozszczepu podniebienia pierwotnego oraz wtórnego. Czasopismo Stomatologiczne 2008, 61(2):118-124.
 13. Lai-Neuberger CS, Grossen JM, Renkema AR, Bronkhorst E, Fudalej PS, Katsaros C. A survey on orthodontic retention procedures in Switzerland. Swiss Dent J. 2014;124(6):655-61
 14. Konopka K, Pisula E, Łojek E, Fudalej PS. Metaphor comprehension and interpretation in cleft palate children aged 6-9. Psychology of Language and Communication 2017, doi: 10.1515/plc-2017-0013
 15. Kasprowski P, Harezlak K, Fudalej P, Fudalej PS. Examining the Impact of Dental Imperfections on Scan-Path Patterns. Smart Innovation, Systems and Technologies, Volume 73, 2018, Pages 278-286