Katalog korzyści członkostwa w PASE

CZŁONEK STOWARZYSZENIA

Korzyści dla członków wspierających

STATUTOWE PRAWA​
Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
Zgłaszać postulaty wobec organów Stowarzyszenia
Posiadać legitymację Stowarzyszenia i korzystać z rekomendacji oraz opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie
KORZYŚCI WIZERUNKOWE
Członkostwo w klubie wyjątkowego grona jednych najlepszych polskich stomatologów
Prosty, dwuetapowy i przyjazny dla kandydata proces przyjmowania nowych członków
Preferencyjne warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez PASE
Bezpłatny udział w dorocznym, grudniowym spotkaniu opłatkowym członków Stowarzyszenia
Unormowana co do formy i zakresu możliwość korzystania z znaku PASE
Wyszczególnienie informacji o członkostwie na stronie pase.org.pl
Na stronie pase.org.pl posiadanie landing page z opisem własnej osoby (BIO, kwalifikacje, publikacje) i placówki, w której pracuje – dane teleadresowe, zdjęcia, video i linki do www i social media
Publikacja graficznych prezentacji przypadku na profilach social media, należących do PASE – 1 prezentacja na pół roku
Jednorazowa publikacja video wizytówki członka Stowarzyszenia na profilach social media Stowarzyszenia
Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

CZŁONEK STOWARZYSZENIA

Dodatkowe korzyści dla członków aktywnych*

STATUTOWE PRAWA​
Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
Korzystać nieodpłatnie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia
KORZYŚCI WIZERUNKOWE
Publikacja video prezentacji placówki członka stowarzyszenia na profilach social media Stowarzyszenia (raz na 2 lata)
Skorzystanie z bazy danych członków Stowarzyszenia i newsletter’a, celem przesłania swoich planów wykładowych lub/i szkoleniowych – 2 raz w roku
Bezpłatny udział w dorocznym, czerwcowym kongresie PASE
Bezpłatny wstęp na Gala Party podczas dorocznego kongresu PASE
Organizacyjne wsparcie Stowarzyszenia dla członków PASE w sprawach kryzysowych lub spornych (dot. również Okręgowych Izb Lekarskich i innych instytucji)

*członkowie aktywni uzyskują również benefity członków wspierających