tech. dent.

Bartosz Troczyński

Prezydent Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

Studium Techniki Dentystycznej ukończył w Łodzi w roku 1991 i od tego czasu aktywnie pracuje w zawodzie.

W czasie swojej drogi zawodowej zdobył umiejętności i doświadczenie, które pozwalają mu z sukcesem prowadzić jedno z bardziej cenionych laboratoriów protetyki dentystycznej w Polsce – Natrodent z siedzibą w Łodzi. Długoletnia praca w bezpośrednim kontakcie z lekarzami i pacjentami zaowocowała profesjonalną wiedzą i umiejętnością planowania prac protetycznych w bezpieczny i przewidywalny sposób.

Jest autorem szeregu artykułów w czasopismach branżowych, oraz kursów autorskich z dziedziny napalania ceramiki dentystycznej, planowania uśmiechu, rekonstrukcji funkcjonalno-estetycznej utraconych lub startych zębów, oraz komunikacji pomiędzy lekarzem stomatologiem a technikiem dentystycznym.

Jest pasjonatem swojego zawodu i pracuje nad efektywnością i powtarzalnością, tworząc i udoskonalając procedury pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, ale nie zapominając o indywidualnych cechach i oczekiwaniach każdego Pacjenta.