dr n. med., specjalista protetyki stomatologicznej

Ewa Chomik

Członek Aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jako asystent. Prowadzone badania naukowe nad komórkami macierzystymi pochodzenia zębowego, zaowocowały w 2012 roku obroną pracy doktorskiej. W tym samym czasie odbywała również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej, zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w listopadzie 2016 roku.

Biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych kursach oraz kongresach, również jako wykładowca, wdrażała i rozwijała pozyskane umiejętności w swojej codziennej praktyce klinicznej. Jest autorką i współautorką licznych prac klinicznych prezentowanych podczas kongresu European Academy for Osseointegration w Rzymie (EAO 2014), w Sztokholmie (EAO 2015) i Paryżu (EAO 2016). Jako aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) uczestniczy w organizowanych przez nią spotkaniach szkoleniowych, ucząc się od największych sław protetyki oraz stomatologii estetycznej.

Azymutem pracy zawodowej niezmiennie pozostają dla dr Ewy techniki odbudowy funkcji i estetyki zębów na bazie wirtualnego planowania uśmiechu, zarówno na zębach własnych pacjenta, jak i na implantach stomatologicznych.

Jest lekarzem z powołania, dla którego wrażliwość na ludzkie potrzeby to nie tylko uosobienie własnej duszy, ale także istotny element budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania swoich Pacjentów.