lek. stom.

Grzegorz Olszewski

Członek Aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

W 1996 roku ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej, nadaną w 200o roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W roku 2009 odbył szkolenie podyplomowe na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie nad Menem, w latach 2016/2017 ukończył podyplomowe szkolenie w Instytucie Mediterranean Prosthodontic Institute w Hiszpanii oraz Uniwersity of North Carolina w mieście Chapel Hill.

Jest członkiem PTE oraz PSSM. Od 1998 roku prowadzi w Gdyni własną praktykę stomatologiczną, w ramach której, od 2003 roku wykonuje zabiegi implantologiczne.