dr n. med.

Grzegorz Wasiluk

Członek Aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medy­cznego oraz były pracownik Katedry i Zakładu Protetyki i Implantoprotety­­ki Stomatologicznej Gdańskiego Uni­wersytetu Medycznego. Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Hiszpanii oraz USA.

Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz na University of North Carolina (USA). Uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje na University of Southern California w Los Angeles (USA) oraz w klinice dr Johna Koisa w Seattle (USA). Każdego roku uczestniczy czynnie w konferencjach i kongresach, pre­zentując swoje osiągnięcia kliniczne w formie i wykładów i plakatów (m.in. EAO 2014, 2015, 2016). Jako pierwszy Polak ukończył prestiżowy program P3, na którym szkolą się młodzi, międzynarodowi wykładowcy, organizowany we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

Jest autorem licznych publikacji, ukierunkowanych na rozwiązania CAD/CAM, stosowanych w protetyce i implantoprotetyce. W 2016 roku uzyskał tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od wielu lat prowadzi swoje prelekcje i szkolenia w kraju i za granicą. Od 2016 roku piastuje stanowisko wiceprezydenta Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Jest również współzałożycielem High End Dentistry, instytucji prowadzącej szkolenia podyplomowe z protetyki i implantoprotetyki.

Praktykuje obecnie w Trójmieście i Warszawie. Jest pasjonatem nowoczesnych rozwiązań w stomatologii, stale dążącym do idealnego uśmiechu swoich pacjentów. Celem pracy jest zawsze uzyskanie maksymalnie bezpiecznych i naturalnych efektów leczenia przy użyciu minimalnie inwazyjnych metod i technik pracy.