prof. dr hab. n. med.

Jan Krzysztof Pietruski

Członek Aktywny i były Prezydent Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując w roku 1989 tytuł lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił pracę doktorską, a w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jest współautorem ponad stu pełnotekstowych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, jak również czterech pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia”. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została przetłumaczona na język rosyjski i doczekała się dwóch wydań w Polsce i za granicą.

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski prowadzi od wielu lat podyplomowe kursy dla lekarzy dentystów z zakresu implantoprotetyki, okluzji i kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. W jego kursach uczestniczyło ok. 2000 stomatologów. Jest uznanym wykładowcą licznych konferencji naukowych w Polsce i poza jej granicami.

Jest członkiem założycielem i byłym prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry. Ponadto wchodzi w skład rad naukowych czasopism e-Dentico i Digital Dentistry.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi w Białymstoku wielospecjalistyczną praktykę stomatologiczną specjalizującą się w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia.