DDS, MSc

Krzysztof Chmielewski

Członek Aktywny i współzałożyciel Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
Członek Amerykańskiej Akademii Stomatologii Kosmetycznej
Członek aktywny “Fellow” International Team for Implantology (ITI)

 
 

Lekarz dentysta, specjalista w zakresie implantologii, sterowanej regeneracji kości i stomatologii estetycznej.

 • Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku w 1993 roku.
 • Od 1996 roku prowadzi własną praktykę dentystyczną skupioną na leczeniu estetycznym i implantologii.
 • Ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł “Master of Science in Oral Implantology” na Uniwersytecie im. W.Goethego we Frankfurcie.
 • Absolwent Centrum Edukacyjnego Dr Johna Koisa w Seattle.
 • Wykładowca wizytujący na Uniwersytecie im. W.Goethego we Frankfurcie nad Menem (Programy Curriculum i Master of Science).
 • Autor webinarów dla DentalTown i Dental XP w USA
 • Międzynarodowy wykładowca z zakresu implantologii, protokołów cyfrowych i nawigacji komputerowej, stomatologii estetycznej i fotografii dentystycznej.
 • Autor i współautor wielu artytkułów I książek (ITI Treatment Guide – Quintessence 2019, Dental Photography – Quintessence 2016, Guided Surgery – Essence Collection 2018, 2019)
 • Certyfikowany Instruktor coDiagnostiX™ programu do planowania i wykonywania szablonów do nawigacji komputerowej.
 • Właściciel Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej „SmileClinic” w Gdańsku i laboratorium technik cyfrowych w stomatologii SmileClinicLAB, R&D Center
 • Współwłaściciel Kliniki SmileClinic Chmielewski&Karczewska Advanced Implant Center * Współwłaściciel Centrum Planowania Implantologicznego i Druku 3D www.dentalprint3D.pl * Współtwórca platformy www.dentalphotomaster.com dedykowanej nauce fotografii dentystycznej online
 • Fotograf i filmowiec współpracujący z Discovery Channel przy produkcjach podwodnych.

office@smiles.com.pl