dr n. med.

Maciej Żarow

Członek Aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

Ukończył Wydział Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie, Węgry (1995). Specjalizację uzyskał w 1999 roku ze stomatologii ogólnej. W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Ocena pośrednich wypełnień kompozytowych w przypadku znacznego zniszczenia zębów bocznych”. W 2005 roku ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu).

Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist, w którym prowadzi kursy z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester, gdzie prowadził prace w zakresie mostów adhezyjnych oraz odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym.

Jest autorem ponad 80 prac ogłoszonych drukiem. Od wielu lat jest wykładowcą na kongresach naukowych w Polsce i zagranicą, w tym dla programów podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie.

Profesor wizytujący na uniwersytecie Chieti (Włochy). W latach 2012- 2016 redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Autor książki pt” Endoprotetyka – przewodnik dla praktyki” (Wydawnictwo Kwitesencja, 2013) wydanej w językach polskim, rosyjskim (2014), angielskim (2016), francuskim (2017), chorwackim (2017) i chińskim (2018).

Honorowy członek włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano”. Od 2010 roku aktywny członek European Section International College of Dentists (ICD) oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Aktywny członek European Society of Cosmetic Dentistry od 2018 roku.