lek. stom., Master of Science in Oral Implantology

Magdalena Żywicka

Były członek zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
Ambasador Digital Dentistry Society w Polsce
Prezes zarządu Digital Dentistry Society Poland
Właściciel NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Kwalifikacje medyczne

 • Akademia Medyczna we Wrocławiu – Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii
 • Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem
 • Ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem na kierunku Master of Science in Oral Implantology
 • Członkini grupy naukowej Ankylos® SynCone® Scientific Group
 • Pełny cykl szkoleń prof. Kaminka z dziedziny ortodoncji
 • Udział w Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji pod kierunkiem prof. Komorowskiej
 • Ukończenie czterostopniowego kursu implantoprotetycznego, organizowanego przez Mediterranean Prosthodontic Institute – dyplom University of North Carolina w Chapel Hill (USA)
 • Ukończenie pierwszej polskiej edycji Curriculum VieSID – koncepcji terapeutycznej z zakresu ortognatyki i okluzji, opracowanej przez prof. Slavicka i prof. Sato.

 

Główne obszary zainteresowań medycznych

 • interdyscyplinarne planowanie skomplikowanych przypadków klinicznych
 • natychmiastowe, funkcjonalne obciążenie implantów dentystycznych
 • Kelly Combination Syndrome
 • ortodontyczne przygotowanie terapii implantoprotetycznych
 • zastosowanie cyfrowej technologii w realizacji terapii ortodontycznych, implantologicznych i protetycznych
 • zastosowanie telemedycyny w leczeniu interdyscyplinarnym
 • psychologiczne uwarunkowania relacji lekarz–pacjent

 

Publikacje

 • Żywicka M., Ziemba-Popławska E. Agaist the limits. Identity 02/2009, 20-22
 • Żywicka M. Agaist the limits – reconstruction of the bone defect 3D with immediate implant placement. Identity 1/2012, 20-22
 • Żywicka M. Revealing of patient’s unconscious needs – case reports (5), Edentico 3(67)/17, 8-81
 • Żywicka M. Limits of deviations from established indications for procedure Syncone® Ankylos® protocol, Edentico 3(67)/17, 106-139
 • Żywicka M. Kelly’s Combination Syndrome – diagnosis and implantprosthodontic therapy planning, Edentico 3(67)/17, 82-105
 • Żywicka M. Lower expectations, greater scope of treatment – full ceramic veneers 13-23, Cosmetic 1/2017, 40-49
 • Żywicka M. Interdisciplinary orthodontic-prosthetic therapy, Nowy Gabinet Stomatologiczny 2/2018, 46-49
 • Żywicka M., Szwarczyński A. Comparison of the change of the labial plate and alveolar ridge after simultaneous implantation of two implants V3 placed to one recipient: one in fresh socket and one in healed socket – prospective study, PSI Implant Dentistry, no 2(18) 2018, 40-46

 

Zainteresowania pozamedyczne

 • las, grzyby, jezioro, architektura wnętrz
 • najbardziej w swoim życiu docenia każdą sekundę spędzoną z najbliższymi w Puszczy Noteckiej