"Przewidywalna długoterminowa estetyka implantu i tkanki miękkiej: od pojedynczych zębów po złożone dylematy estetyczne i regeneracyjne"

Tidu Mankoo

Ta prezentacja przedstawi nowoczesne koncepcje chirurgiczne i protetyczne w zakresie zarządzania implantami w strefie estetycznej, dążąc do uzyskania optymalnej estetyki i stabilności długoterminowej. Nacisk zostanie położony na zarządzanie kliniczne oraz zrozumienie i zastosowanie czynników biologicznych, które wpływają na wyniki leczenia. Zarządzanie kośćmi, tkankami miękkimi i kształtem oraz materiałami protetycznymi odgrywają kluczową rolę w wyniku estetycznym i stabilności długoterminowej estetyki tkanek miękkich. Uczestnicy będą mieli możliwość:

  • Poznania kluczowych elementów w chirurgicznym i protetycznym zarządzaniu odbudową implantów w przypadku brakujących i uszkodzonych zębów w strefie estetycznej,
  • Poznania biologii tkanek okołoimplantacyjnych,
  • Zrozumienia zachowania kości i tkanek miękkich w przypadkach bezzębnych, w przypadkach poekstrakcyjnych i wokół implantów dentystycznych
  • Poznania zasad zarządzania kośćmi i tkankami miękkimi wokół implantów, a także sposobów radzenia sobie ze wadami kości i tkanek miękkich w przypadkach poekstrakcyjnych i okołoimplantacyjnych,
  • Poznanie wpływu materiałów tranmukozalnych oraz nowoczesnych technologii implantów i składników protetycznych na wynik,
  • Przeglądu systematycznego podejścia do zarządzania przypadkami w przypadkach trudnych.
  • Poznania korzyści płynących z interdyscyplinarnego zarządzania przypadkami
  • Strategie rehabilitacji estetycznej złożonych dylematów estetycznych i odtwórczych, tj. nieudane przypadki implantów/graftów w strefie estetycznej oraz przypadki implantów z pogorszonymi efektami estetycznymi.
  • Przeglądu interdyscyplinarnej rehabilitacji pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia obejmującą zęby w strefie estetycznej.

CV Dr Tidu Mankoo

Dr Tidu Mankoo uzyskał kwalifikacje BDS na Uniwersytecie w Bristolu w 1981 roku i prowadzi renomowaną praktykę prywatną i referencyjną w Windsorze w Wielkiej Brytanii, zajmującą się leczeniem przypadków implantologicznych, restoracyjnych i estetycznych, zwłaszcza trudnych przypadków. Zyskał reputację wybitnego dentysty i wykonuje zarówno aspekty chirurgiczne, jak i protetyczne u swoich pacjentów. Jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (UK), Europejskiego Towarzystwa Osseointegracji (EAO), Fellow of the International College of Dentists (FICD) i członkiem międzynarodowego kongresu implantologów stomatologicznych. Jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Katalonii w Barcelonie, Hiszpania.

Był Prezydentem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej 2009-2010 oraz założycielem i byłym Prezydentem Brytyjskiej Akademii Estetycznej Stomatologii. Zasiada w Radzie Redakcyjnej International Journal of Esthetic Dentistry. Jest szanowanym nauczycielem z licznymi publikacjami. Jest poszukiwanym międzynarodowym wykładowcą, zwłaszcza w dziedzinie implantologii stomatologicznej, stomatologii estetycznej i zarządzania złożonymi przypadkami. Regularnie wygłasza wykłady i prowadzi kursy na całym świecie.