"Rola zespołu w stomatologii rekonstrukcyjnej i estetycznej: "30-sto letnia retrospekcja"

Maurice Salama

Dr. Salama to ceniony specjalista, absolwent University of Pennsylvania School of Dental Medicine, z bogatym doświadczeniem w ortodoncji, periodontologii i implantologii. Jego imponujące CV obejmuje m.in. funkcję nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Pensylwanii, założyciela Scientific Committee w wiodącej stronie edukacyjnej DentalXP.

CV Dr Maurice Salama

Dr Maurice A. Salama ukończył studia licencjackie na State University of New York w Binghamton w 1985 r., gdzie był członkiem uniwersyteckiej drużyny koszykówki i był nominowany do State of New York All Scholastic Team. Po ukończeniu studiów uzyskał tytuł licencjata biologii.
Następnie udał się do szkoły podyplomowej, aby uzyskać tytuł DMD na University of Pennsylvania School of Dental Medicine.

Dr Salama ukończył roczną praktykę ogólną i rezydenturę chirurgiczną w Maimonides Medical Center w Brooklynie w Nowym Jorku w latach 1989-90, gdzie został mianowany głównym rezydentem.

Dr Salama powrócił później do University of Pennsylvania SDM i uzyskał podwójną specjalizację z ortodoncji i periodontologii, a także przeszedł szkolenie implantologiczne w Branemark Center w Penn.

Dr Salama jest obecnie wykładowcą na University of Pennsylvania i Augusta University jako adiunkt kliniczny periodontologii.
Dr Salama pozostaje założycielem i stałym członkiem komitetu naukowego wiodącej na świecie strony internetowej poświęconej edukacji stomatologicznej www.DENTALXP.com.

Jest również członkiem Team Atlanta Dental Practice, multidyscyplinarnej praktyki stomatologicznej znanej na całym świecie z badań klinicznych w zakresie implantów, stomatologii rekonstrukcyjnej i estetycznej.

Dr Salama i jego TEAM opublikowali liczne artykuły naukowe, rozdziały książek i periodyki w recenzowanych czasopismach i często są zapraszani jako prelegenci na konferencje stomatologiczne na całym świecie.

Dr Salama jest również dyrektorem generalnym „Salama Training Centers” w Miami, a obecnie w Rumunii, które oferuje roczne programy rezydentury implantologicznej w USA i Europie.